Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Програмиране”

Когато умните хора правят глупави неща

В последните месеци наблюдавам един екип от програмисти. Всичките са много опитни, с подобаващо самочувствие и подобаващи заплати. Започнаха нов софтуерен проект – от нулата. Имаха пълна свобода да си изберат технологиите и архитектурата. Изискванията към проекта бяха доста общи а срокът за изпълнение – щедро голям. Така изглежда един проект-мечта. Имах очаквания, че ще се получи образцов проект, който…