Press "Enter" to skip to content

Политика за бисквитките

Настоящия документ описва политиката за бисквиткте (cookies), използвани от уебсайта “programmers-way.com” (наричан за краткост “Уебсайта”).

Какво представляват “бисквитките”?

С термина “бисквитка” се обозначава малък пакет информация, която уеб сървъра изпраща на браузера на посетителя. Браузерът я съхранява за определено време и я когато прави заявка към сървъра я изпраща обратно. Така уеб сървърът може да работи по-ефективно. “Бисквитките” биха могли да се използват за различни цели, като например: за анализ на движението на посетителя в уебсайта, за избиране на реклами които да му се показват и други.

По какъв начин използваме “бисквитките”

Уебсайта използва “бисквитки” за да осигури нормално изпълнение на следните функции:

  • Разграничаване на посетителите един от друг.
  • Запаметяване на настройки специфични за даден посетител (например цветови предпочитания, размери на екрана, …).
  • Запомняне на избора на посетителя относно “бисквитките” (така че да не бъде питан отново на всяка страница от уебсайта).
  • Статистика на посещаемостта на различните части от уебсайта.

Горните “бисквитки” са необходими за нормалната работа на уебсайта. Те не се използват за установяване на самоличността на посетителя и не съдържат негови лични данни.

Използване на други “бисквитки”

Уеб услугите на трети страни, вградени в уебсайта могат за използват собствени “бисквитки”. Политиките за управление на “бисквитки” и за поверителност на тези уеб услуги са публикувани на техните уебсайтове.
Следва списък на вградените уеб услуги от трети страни:

Уеб услуга Функционалност Информация
Google Analytics Статистика за използването на уебсайта За бисквитките
Facebook Pixel Статистика и реклами за посетителите За бисквитките

Контрол над “бисквитките”

Посетителят може да приеме, отхвърли или изтрие “бисквитките” съхранявани от неговия браузер. Къде се намират настройките за управление на “бисквитки” е описано в документацията на съответния браузер. Синтезирана информация по този въпрос можете да намерите тук.

При забрана/изтриване на някои “бисквитки” е възможно свързаната с тях функционалност на уебсайта да престане да работи.

Промени в политиката

Всички промени в настоящата политика за “бисквитките” ще бъдат публикувани в уебсайта на тази уеб страница.
Допълнителни въпроси относно политиката за “бисквитките” могат да бъдат зададени от страницата за Контакт на уебсайта.

Последна актуализация: 2020-03-17