Press "Enter" to skip to content

Информация за доставките

Посетител на Уебсайта, който е направил поръчка се счита за клиент.

Поръчаните стоки се доставят на посочения от клиента адрес, чрез куриерска фирма. Доставката се извършва 2-3 работни дни след датата на поръчката в рамките на стандартното работно време. Доставката е за сметка на клиента.

Ако клиентът е посочил неверен адрес или не може да бъде открит на адреса в рамките на срока за доставка, поръчката се счита за отказана. Тогава отпада задължението за изпълнение на доставката. Ако след изтичане на срока за доставка клиентът потвърди желанието си да получи поръчаните стоки, той поема разходите за повторна доставка.

При възникване на проблем с доставката клиентът следва да използва страницата за Контакт на Уебсайта, за да получи съдействие за разрешаване на проблема.