Press "Enter" to skip to content

Когато умните хора правят глупави неща

В последните месеци наблюдавам един екип от програмисти. Всичките са много опитни, с подобаващо самочувствие и подобаващи заплати.

Започнаха нов софтуерен проект – от нулата. Имаха пълна свобода да си изберат технологиите и архитектурата. Изискванията към проекта бяха доста общи а срокът за изпълнение – щедро голям. Така изглежда един проект-мечта.

Имах очаквания, че ще се получи образцов проект, който да покаже на цялата фирма как се пише софтуер. С такъв екип, при условия близки до идеалните няма какво да се обърка, нали?!
Напротив. Това, което реално се случи ме хвърли в недоумение.

  1. Започнаха с избора на технологии, вместо да съберат изисквания от потенциалните клиенти. При това направиха компромис с технологиите, водейки се от съществуващата инфраструктура във фирмата. Не проучиха алтернативи.
  2. Не ангажираха бизнес анализатор и не направиха спецификация.
  3. Започнаха бързо да пишат код, преди да са съвсем наясно с изискванията към софтуера.
  4. Нямаше прототип на графичния интерфейс.
  5. Не написаха тестове, защото “бързат”.
  6. Създадоха само откъслечна документация към вече написания код.
  7. Част от въпросите, свързани със сигурността ги оставиха “за следващата версия”.

Не е за вярване… Това го правят опитни хора с много завършени проекти зад гърба си. Какво ги накара да действат като аматьори?

Причината е в работната среда – фирмената култура и очакванията на мениджмънта, подплатени със синдрома “няма време” (бързай без нужда). Без значение колко умен и опитен е един програмист, той се нагажда към средата в която работи. Ако нивото във фирмата е високо – работата му ще отговаря на това ниво. Ако нивото обаче е ниско… трябва да се приспособи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *